ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Χρειάζεται να κάνω προληπτικό έλεγχο (screening) για πιθανό ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Από τι είδους υλικά είναι τα μοσχεύματα;

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι δύο τύποι αορτικού διαχωρισμού;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit