Η χειρουργική θεραπεία

Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση στην αορτή με λαπαροσκοπική τεχνική;

Ερώτηση 5

Ναι, η λαπαροσκοπική τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί για την πραγματοποίηση της κεντρικής αορτικής αναστόμωσης. Η περιφερική αναστόμωση στη μηριαία αρτηρία γίνεται με την κλασσική ανοικτή μέθοδο.

Υπάρχουν σήμερα δύο λαπαροσκοπικές τεχνικές:

-Η ολικά λαπαροσκοπική επέμβαση, όπου η παρασκευή της αορτής και η κεντρική αορτική αναστόμωση πραγματοποιούνται ολικά υπό λαπαροσκοπική καθοδήγηση. Η τεχνική αυτή απαιτεί ειδική κατάρτιση και γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα.

-Η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη επέμβαση, όπου η παρασκευή της αορτής γίνεται λαπαροσκοπικά και η εκτέλεση της κεντρικής αορτικής αναστόμωσης με mini- λαπαροτομή.

Η ρομποτική χειρουργική επιτρέπει επίσης κατά τον ίδιο τρόπο την πραγματοποίση της κεντρικής αναστόμωσης λαπαροσκοπικά.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit