Η χειρουργική θεραπεία

Τι σημαίνει υβριδική τεχνική;

Ερώτηση 9

Η υβριδική θεραπεία είναι ο συνδυασμός ενδαγγειακής επέμβασης με αγγειοχειρουργική ανοικτή εγχείρηση.

Είναι δυνατόν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση της αποφρακτικής νόσου. Στην περίπτωση λαγονομηριαίας αποφρακτικής αλλοίωσης οι πιο συχνές υβριδικές επεμβάσεις είναι:

-Μηριαία ενδαρτηρεκτομή/λαγόνιος διαστολή ± stent
-Αορτο ή λαγονιο-μηριαία παράκαμψη/διαστολή της επιπολής μηριαίας αρτηρίας ± stent.
-Μηρο-μηριαία παράκαμψη/αγγειοπλαστική λαγονίου ή επιπολής μηριαίας αρτηρίας ±stent.

Οι υβριδικές τεχνικές έχουν σκοπό να μειώσουν τη βαρύτητα της ολικά ανοικτής χειρουργικής επέμβασης και χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά από τους αγγειοχειρουργούς.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit