Η χειρουργική θεραπεία

Τι είναι η λαγονο-μηριαία και η μηρο-μηριαία παράκαμψη και πότε πρέπει να γίνονται;

Ερώτηση 7

Στη λαγονο-μηριαία παρακάμψη η κεντρική αναστόμωση γίνεται στην κοινή ή έξω λαγόνιο αρτηρία και η περιφερική αναστόμωση στη μηριαία αρτηρία. Για να γίνει αυτή η επέμβαση, δεν πρέπει να συνυπάρχει αποφρακτική ή ανευρυσματική αορτική νόσος.

Οι ενδείξεις λαγονο-μηριαίας παράκαμψης περιλαμβάνουν:
-Υπαρξη πολλαπλών αποφράξεων/στενώσεων στο λαγόνιο άξονα.
-Πλειοψηφία των βλαβών στις έξω λαγόνιες και κοινές μηριαίες αρτηρίες.
-Ιστορικό αποτυχημένης ενδοαυλικής προσπάθειας.???

Στη μηρο-μηριαία παρακάμψη η κεντρική αναστόμωση γίνεται στην κοινή  μηριαία αρτηρία (από τη μεριά πού δεν υπάρχει σοβαρή αποφρακτική λαγόνιος νόσος) και η περιφερική αναστόμωση στην αντίπλευρη μηριαία αρτηρία (στη μεριά πού υπάρχει αποφρακτική λαγόνιος νόσος).

Οι ενδείξεις μηρο-μηριαίας παράκαμψης περιλαμβάνουν:
-Υπαρξη πολλαπλών αποφράξεων/στενώσεων στον ένα λαγόνιο άξονα σε συνδυασμό με μηριαίες βλάβες.
-Ιστορικό αποτυχημένης ενδοαυλικής προσπάθειας στην παθολογική λαγόνιο αρτηρία.

Με την τεχνική αυτή αποφεύγεται ανοικτή εγχείρηση στην κοιλιά και μειώνεται η βαρύτητα της επέμβασης (σε σχέση με ένα αορτο-μηριαίο bypass για παράδειγμα). Πραγματοποιείται σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit