Η χειρουργική θεραπεία

Τι είναι η ενδαρτηρεκτομή της μηριαίας αρτηρίας;

Ερώτηση 8

Η αποφρακτική νόσος της κοινής μηριαίας αρτηρίας και των στομίων της εν τω βάθει και επιπολής μηριαίας αρτηρίας αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση.

Σε αυτήν την εντόπιση της νόσου οι ενδαγγειακές τεχνικές δεν δίνουν καλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.  Η ενδαρτηρεκτομή και αγγειοπλαστική με εμβάλωμα αποτελεί την κατάλληλη θεραπεία σ' αυτή την περίπτωση, με εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα.

Με την ενδαρτηρεκτομή αφαιρείται η αθηρωματική πλάκα από την αρτηρία, της οποίας ο αυλός στη συνέχεια διευρύνεται επιπλέον με την τοποθέτηση συνθετικού ή φλεβικού εμβαλώματος (patch). Το εμβάλωμα τοποθετείται συνήθως μεταξύ της κοινής μηριαίας αρτηρίας και της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με ενδοαυλική θεραπεία (αγγειοπλαστική της λαγονίου αρτηρίας ή της επιπολής μηριαίας αρτηρίας) ή με χειρουργική παράκαμψη (αορτομηριαία για παράδειγμα).

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit