Η χειρουργική θεραπεία

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην επιλογή της χειρουργικής θεραπείας και όχι της ενδοαυλικής;

Ερώτηση 4

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της χειρουργικής θεραπείας:

-Η συνύπαρξη αποφρακτικής και ανευρυσματικής νόσου.
-Η ύπαρξη πολλαπλών αποφράξεων/στενώσεων τόσο σε αριθμό όσο και σε μήκος.
-Η πλειοψηφία των βλαβών στις έξω λαγόνιες και κοινές μηριαίες αρτηρίες.
-Το ιστορικό αποτυχημένης ενδοαυλικής προσπάθειας.

Κατά την Συμφωνία Διατλαντικής Συνέλευσης (TASC) οι βλάβες της αορτολαγονίου αποφρακτικής νόσου ταξινομήθηκαν από  Α έως D.
Οι βλάβες A και B συνήθως αντιμετωπίζονται ενδοαυλικά ενώ οι βλάβες C και κυρίως D συνήθως αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit