Η χειρουργική θεραπεία

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας με bypass (παράκαμψη);

Ερώτηση 1

Οταν η αποφρακτική αορτολαγόνιος νόσος δε μπορεί να αποκατασταθεί ικανοποιητικά και αποτελεσματικά με την ενδοαυλική θεραπεία, υπάρχει η λύση της χειρουργικής θεραπείας με bypass (παράκαμψη).

Η αρτηριακή παράκαμψη (bypass) είναι μια εγχείρηση όπου τοποθετείται ένα μόσχευμα συνθετικό ή φλεβικό πριν και μετά το αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας, ώστε το τμήμα αυτό να παρακάμπτεται και να αποκαθίσταται η ροή του αίματος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της αρτηριακής παράκαμψης είναι:

κεντρική αναστόμωση γίνεται πριν το αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας.
περιφερική αναστόμωση γίνεται μετά το αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας.
-το υλικό του μοσχεύματος (αυτόλογο ή συνθετικό).
διαδρομή που ακολουθεί το μόσχευμα. Η παράκαμψη μπορεί να είναι ανατομική αν ακολουθεί την ίδια διαδρομή με την παθολογική αρτηρία ή εξωανατομική αν ακολουθεί άλλη διαδρομή.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit