Η περιφερική αρτηριοπάθεια

Τι είναι ο σφυρο-βραχιόνιος δείκτης και πως γίνεται η μέτρησή του;

Ερώτηση 6

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά γίνεται με ένα απλό πιεσόμετρο και έναν ειδικό ηχοβολέα  Doppler. Ο σφυρο-βραχιόνιος δείκτης (ΣΦΔ) προκύπτει από  τη σύγκριση της αρτηριακής πίεσης στα σφυρά με την αρτηριακή πίεση στο βραχίονα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σε διαβητικούς ασθενείς ή σε ασθενείς που κάνουν χρόνια αιμοκάθαρση), οι αρτηρίες μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρές αποτιτανώσεις και να είναι ασυμπίεστες με το πιεσόμετρο δίνοντας ψευδώς αυξημένες τιμές στη μέτρηση του ΣΦΔ.

ΣΦΔ > 1,2: Ασυμπίεστες αρτηρίες

ΣΦΔ 1-1,2: Φυσιολογικός

ΣΦΔ 0,41-0,9: Αρτηριοπάθεια που αντιστοιχεί συνήθως στο στάδιο διαλείπουσας χωλότητας

ΣΦΔ < 0,41: Σοβαρή αρτηριοπάθεια που αντιστοιχεί συνήθως στο στάδιο κρίσιμης ισχαιμίας

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit