Η περιφερική αρτηριοπάθεια

Πότε χρειάζεται επεμβατική θεραπεία στην αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριοπάθειας και πως γίνεται;

Ερώτηση 10

Πότε χρειάζεται επεμβατική θεραπεία;

Ένδειξη για επαναιμάτωση υπάρχει σε περίπτωση σοβαρής διαλείπουσας χωλότητας μετά από αποτυχία καλά επιτηρούμενου προγράμματος βάδισης και φαρμακευτικής αγωγής.

Επεμβατική θεραπεία χρειάζεται επίσης σε περίπτωση κρίσιμης ισχαιμίας των κάτω άκρων δηλαδή άλγους ηρεμίας, ισχαιμικών ελκών  ή γάγγραινας.


Πως γίνεται η επεμβατική θεραπεία;

Η ενδαγγειακή θεραπεία με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια επιτρέπει πλέον την αντιμετώπιση στενώσεων και αποφράξεων μεγάλων  αλλά ακόμη πολύ μικρών  αρτηριών με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η αρτηριακή παράκαμψη (bypass) είναι μια εγχείρηση όπου τοποθετείται ένα μόσχευμα συνθετικό ή φλεβικό πριν και μετά το αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας, ώστε το τμήμα αυτό να παρακάμπτεται.  

Ανάλογα με τις αρτηριακές βλάβες (έκταση, σημείο), τη συμπτωματολογία και το ιστορικό του κάθε ασθενή, ο αγγειοχειρουργός διαλέγει την κατάλληλη τεχνική.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit