Η περιφερική αρτηριοπάθεια

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην περιφερική αρτηριοπάθεια;

Ερώτηση 2

Η αιτία της αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων είναι συνήθως η αθηροσκλήρυνση η οποία προκαλεί βαθμιαία απόφραξη της ροής του αίματος. Οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην αθηροσκλήρυνση είναι:

-Το κάπνισμα. Η συσχέτιση καπνίσματος-περιφερικής αρτηριοπάθειας είναι ακόμα μεγαλύτερη και από τη συσχέτιση καπνίσματος-στεφανιαίας νόσου.

σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία  αποφρακτικής περιφερικής αρτηριοπάθειας. Υπολογίζεται ότι η αύξηση της HbA1c   κατά 1% αυξάνει τον κίνδυνο περιφερικής αρτηριοπάθειας τουλάχιστον κατά 20%.

-Η αυξημένη ηλικία. Ο επιπολασμός της αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων αυξάνει με την ηλικία.

υπέρταση, η αυξημένη χοληστερόλη ή τα τριγλυκερίδια, η νεφρική ανεπάρκεια και η παχυσαρκία.

Όσους περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχει κάποιος τόσο αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιάσει αυτή τη νόσο. ?

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit