Η περιφερική αρτηριοπάθεια

Ποια είναι τα στάδια της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας κατά την κατάταξη Fontaine;

Ερώτηση 5

Στάδιο Ι: Ασυμπτωματικό

Στο στάδιο αυτό ο ασθενής δεν παρουσιάζει προς το παρόν συμπτώματα. Υπάρχει απώλεια περιφερικών σφύξεων στη φυσική εξέταση και μείωση του σφυρο-βραχιόνιου δείκτη.

Στάδιο ΙΙ: Διαλείπουσα χωλότητα

ΙΙa: χωλότητα για απόσταση βαδίσματος > 200 μέτρα.

IIb: χωλότητα για απόσταση βαδίσματος < 200 μέτρα.

Η εκτίμηση της απόστασης βαδίσματος γίνεται καλύτερα σε κυλιόμενο τάπητα με σταθερή κλίση και ταχύτητα 3.2 km/h.

Στάδιο ΙΙΙ: Ισχαιμικό άλγος ηρεμίας

Στάδιο IV: Απώλεια ιστού-ισχαιμικά έλκη-γάγγραινα

Ο όρος κρίσιμη ισχαιμία περιλαμβάνει την κλινική εικόνα των σταδίων ΙΙΙ και  IV, σε συνδυασμό με αντικειμενικές μετρήσεις περιφερικών πιέσεων για την αξιολόγηση της ισχαιμίας.
Η κρίσιμη ισχαιμία αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση ενδέχεται να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit