Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Τι είδους stents χρησιμοποιούνται στην περιφερική αρτηριοπάθεια;

Ερώτηση 2

Οι ενδοαυλικοί νάρθηκες ή stents τοποθετούνται για να ενισχύσουν το εσωτερικό τοίχωμα του αγγείου και να κρατήσουν τον αυλό ανοικτό.
Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της τεχνολογίας τα stents έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Χαρακτηρίζονται από το μηχανισμό διάτασής τους, τη διάμετρο και το μήκος τους, το υλικό τους, την αντοχή τους σε συγκεντρική πίεση, την ευκαμπτότητά τους.

Οι δύο τύποι stent που χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα στις λαγόνιες και τις μηριαίες αρτηρίες είναι:

-Οι διατεινόμενοι με μπαλόνι ενδοαυλικοί νάρθηκες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή χρώμιο-κοβάλτιο και τοποθετούνται στο εσωτερικό τοίχωμα της αρτηρίας με διάταση του μπαλονιού.

-Οι αυτοδιατεινόμενοι ενδοαυλικοί νάρθηκες από nitinol (νικέλιο και τιτάνιο) που παρουσιάζουν την ιδιότητα της θερμικής επανάκτησης καθορισμένου σχήματος.

Τα stents μπορεί να είναι "γυμνά"  ή καλυμμένα από polyester ή ePTFE.

Καινοτομία φαίνεται να αποτελούν τα νέου τύπου stents (drug-eluting peripheral stents) τα οποία είναι επικαλυμμένα με ειδικά φάρμακα που μειώνουν τον κίνδυνο επαναστένωσης.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit