Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Πόσο διαρκεί η νοσηλεία;

Ερώτηση 4

Μετά από την ενδαγγειακή επέμβαση, ο ασθενής παρακολουθείται για λίγη ώρα στην αίθουσα ανάνηψης και στη συνέχεια νοσηλεύεται στο δωμάτιό του.

Η διάρκεια νοσηλείας μετά από επαναιμάτωση με ενδοαυλική τεχνική είναι συνήθως 24 ώρες.

Σε περίπτωση χειρουργικής αποκάλυψης της αρτηρίας ή συνδυασμένης ανοικτής και ενδοαυλικής αποκατάστασης, η νοσηλεία μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Πριν από την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο, είναι απαραίτητη μία πλήρης κλινική εξέταση καθώς και ένα triplex της περιοχής που αποκαταστάθηκε.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit