Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Πως πραγματοποιείται μια ενδοαυλική επέμβαση;

Ερώτηση 3

Η ενδοαυλική θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική και γίνεται μετά από διαδερμική παρακέντηση.

Η επέμβαση πραγματοποιείται στο χειρουργείο ή στην αίθουσα επεμβατικής ακτινολογίας με τοπική αναισθησία.

??Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ανάλογα με την αγγειακή βλάβη και την πολυπλοκότητά της. Παρόλα αυτά ορισμένα στάδια της θεραπείας είναι κοινά για τις περισσότερες επεμβάσεις:

??-διαδερμική παρακέντηση της κοινής μηριαίας αρτηρίας στη βουβωνική χώρα.
?-εισαγωγή θηκαριού σε οδηγό σύρμα και πραγματοποίηση αρτηριογραφίας.
?-προώθηση του σύρματος μέσα από τις αρτηριακές στενώσεις/αποφράξεις.
?-αγγειοπλαστική με μπαλόνι ± stenting.?
-έλεγχος του αποτελέσματος με αγγειογραφία.?
-αφαίρεση του θηκαριού και των καθετήρων.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit