Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της ενδοαυλικής θεραπείας στην περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια;

Ερώτηση 1

Οι ενδοαυλικές τεχνικές καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές έχουν παρουσιάσει θεαματική εξέλιξη κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί με ενδαγγειακή μέθοδο αυξάνει κάθε χρόνο.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάνοιξη στενωμένων ή αποφραγμένων αρτηριών είναι δύο:

1) Η κλασσική τεχνική (Percutaneous transluminal angioplasty ± stent) εφαρμόζεται με τη διέλευση του καθετήρα από το στενωμένο ή αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας μέσα από τον αυλό της. Η αγγειοπλαστική συμπιέζει την αθηρωματική πλάκα προς τα έξω μεταβάλοντας την μορφή της αρτηρίας. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της διαμέτρου του αυλού της αρτηρίας. Συχνά τοποθετούνται ειδικά μεταλλικά πλέγματα (stents) για να συγκρατούν ανοιχτό τον αυλό.

2) Η υποενδοθηλιακή αγγειοπλαστική (μέθοδος Bolia) δημιουργεί ένα νέο αυλό στην αρτηρία ο οποίος είναι όμοιος με τον ψευδή αυλό ενός διαχωρισμού. Το σύρμα και ο καθετήρας με το μπαλόνι καταλήγουν στον κύριο αρτηριακό αυλό.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit