Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για στένωση του αορτικού διχασμού.

Ερώτηση 7

Οι στενώσεις του αορτικού διχασμού είναι αθηρωματικές βλάβες οι οποίες βρίσκονται στο περιφερικό τμήμα της κοιλιακής αορτής, στον αορτικό διχασμό και/ή στο αρχικό τμήμα των κοινών λαγόνιων αρτηριών.

Συνήθως οι βλάβες αυτές αφορούν καπνιστές άνω των 50 ετών.??

Η πραγματοποίηση  αξονικής ή μαγνητικής αγγειογραφίας είναι απαραίτητη πριν γίνει η ενδαγγειακή αποκατάσταση.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η θεραπεία επιτυγχάνεται με την ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική τεχνική:

-η τεχνική "kissing stent" όταν γίνεται ταυτόχρονη αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent στις δύο κοινές λαγόνιες αρτηρίες, όπου οι κορυφές των stent "φιλιούνται" στο τελικό τμήμα της αορτής. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί δύο ενδοαυλικούς νάρθηκες.

-η τεχνική "stent en tour Eiffel" όταν τοποθετούνται τρία stents, ένα σε κάθε κοινή λαγόνιο αρτηρία και ένα στο περιφερικό τμήμα της αορτής.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit