Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για στένωση της κοιλιακής αορτής.

Ερώτηση 6

Οι μεσοαορτικές στενώσεις είναι αθηρωματικές βλάβες οι οποίες βρίσκονται στην κοιλιακή αορτή, στο υπονεφρικό της τμήμα.

Συνήθως αφορούν γυναίκες μετά τα 45-50 που καπνίζουν και στις οποίες οι βλάβες αυτές προκαλούν διαλείπουσα χωλότητα.

Η πραγματοποίηση  αξονικής ή μαγνητικής αγγειογραφίας είναι απαραίτητη πριν γίνει η ενδαγγειακή αποκατάσταση.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η θεραπεία επιτυγχάνεται με την ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική τεχνική. 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit