Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για στένωση λαγονίου και επιπολής μηριαίας αρτηρίας.

Ερώτηση 9

Η ύπαρξη ομόπλευρων αθηρωματικών βλαβών σε δύο διαφορετικά επίπεδα είναι σχετικά συχνή στην αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων.

Η πραγματοποίηση triplex σε συνδυασμό με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία είναι απαραίτητη πριν γίνει η ενδαγγειακή αποκατάσταση.

Η ενδαγγειακή θεραπεία επιτρέπει την αντιμετώπιση των βλαβών στον ίδιο χρόνο. Η τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως λέγεται "cross over" γιατί εκτελείται μέσω ετερόπλευρης παρακέντησης.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit