Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για απόφραξη κοινής λαγονίου αρτηρίας.

Ερώτηση 8

Η απόφραξη της λαγονίου αρτηρίας είναι συνήθως η εξέλιξη μίας αθηρωματικής στένωσης της αρτηρίας η οποία επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Η συμπτωματολογία εξαρτάται από την ταχύτητα της εξέλιξης της νόσου και από την ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας.

Η πραγματοποίηση  αξονικής ή μαγνητικής αγγειογραφίας είναι απαραίτητη πριν γίνει η ενδαγγειακή αποκατάσταση.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η θεραπεία επιτυγχάνεται με την ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική τεχνική: επανασηραγγοποίηση της απόφραξης, διαστολή με μπαλόνι και τοποθέτηση stent.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit