ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Ποιες είναι οι αιτιολογίες για τη δημιουργία ενός ανευρύσματος της θωρακικής αορτής;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Ποια είναι τα στάδια της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας κατά την κατάταξη Fontaine;

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Πως γίνεται η κεντρική αποκατάσταση στον αορτικό διαχωρισμό τύπου Α;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit