ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει διάγνωση και να προγραμματιστεί η ενδεχόμενη θεραπεία;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για στένωση του αορτικού διχασμού.

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι επιπλοκές του αορτικού διαχωρισμού;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit