ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

από τον Νίκο Παρασκευά,
Αγγειοχειρουργό, Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

Γιατί είναι επικίνδυνο το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα;

> διαβάστε περισσότερα
ΣΤΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Ελάχιστα επεμβατική ενδοαυλική θεραπεία για στένωση του αορτικού διχασμού.

> διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ποια είναι η πρώιμη θνητότητα μετά από αορτικό διαχωρισμό τύπου Β;

> διαβάστε περισσότερα
Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit