Διαχωρισμός τύπου B

Τι είδους απώτερη ιατρική παρακολούθηση χρειάζεται μετά από αορτικό διαχωρισμό τύπου Β;

Ερώτηση 10

Είναι απαραίτητη η συστηματική ιατρική παρακολούθηση για όλη τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς με διαχωρισμό τύπου Β.

-Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της τακτικής λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Η αντιυπερτασική αγωγή περιλαμβάνει συνήθως αναστολείς των β-αδρενεργών υποδοχέων και αναστολείς των διαύλων του ασβεστίου.

-Παρακολούθηση της θωρακοκοιλιακής αορτής με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία 3 και 6 μήνες μετά τη διάγνωση και στη συνέχεια ετησίως.

Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί ενδοαυλικός νάρθηκας, η παρακολούθηση γίνεται επίσης με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία.

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit