Διαχωρισμός τύπου B

Που βρίσκεται η πόρτα εισόδου στο διαχωρισμό τύπου Β και πως επεκτείνεται ο διαχωρισμός της αορτής;

Ερώτηση 1

Η πόρτα εισόδου (ρωγμή στον έσω χιτώνα απ΄όπου ξεκινάει ο διαχωρισμός) βρίσκεται σε 80% των περιπτώσεων στην κατιούσα αορτή αμέσως μετά από την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας. Πιο σπάνια η πόρτα εισόδου εντοπίζεται στο αορτικό τόξο με το διαχωρισμό να επεκτείνεται προς την κατιούσα αορτή.

Ο ψευδής αυλός έχει σπιροειδή πορεία και συνήθως βρίσκεται πίσω και αριστερά στην κατιούσα αορτή. Η αριστερή νεφρική αρτηρία αιματώνεται πιο συχνά από τον ψευδή αυλό. ?Ο διαχωρισμός επεκτείνεται πολλές φορές μέχρι το διχασμό μιας κοινής λαγονίου αρτηρίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit