Διαχωρισμός τύπου B

Ποιος είναι ο ρόλος της ενδοαυλικής θεραπείας με "covered stent" στον αορτικό διαχωρισμό τύπου Β;

Ερώτηση 6

Η τοποθέτηση ενδοαυλικού μοσχεύματος στο αρχικό τμήμα της κατιούσας αορτής έχει σκοπό να καλυφθεί το σημείο εισόδου του διαχωρισμού, να αποσυμπιεστεί ο αληθής αυλός και να θρομβωθεί μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ο ψευδής αυλός.

Η ενδοαυλιακή αποκατάσταση με «covered stent» έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε περίπτωση δυναμικής ισχαιμίας. Το μόσχευμα επιτρέπει την αποσυμπίεση του αληθή αυλή και την ομαλοποίηση της αιμάτωσης των αρτηριών που εκφύονται από τον αληθή αυλό.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit