Διαχωρισμός τύπου B

Ποιες ενδοαυλικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κακής αιμάτωσης ζωτικών οργάνων μετά από διαχωρισμό τύπου Β;

Ερώτηση 8

Εκτός από την τοποθέτηση ενδοαυλικού μοσχεύματος στο αρχικό τμήμα της κατιούσας αορτής, χρησιμοποιούνται και άλλες ενδοαγγειακές τεχνικές σε περίπτωση διαχωρισμού τύπου Β:

τοποθέτηση stent ανάλογα με την περίπτωση στην κοιλιακή αρτηρία, στην άνω μεσεντέριο, στις νεφρικές αρτηρίες ή τον αορτικό διχασμό. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται αν υπάρχει στατική ισχαιμία.

ενδοαυλική επαναπαραθυροποίηση «σκίζει» τη διαχωριστική μεμβράνη για να αποσυμπιέσει τον αληθή αυλό και να αποκαταστήσει την αιμάτωση σε περίπτωση δυναμικής ισχαιμίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit