Διαχωρισμός τύπου B

Ποια είναι η πρώιμη θνητότητα μετά από αορτικό διαχωρισμό τύπου Β;

Ερώτηση 9

Ο αορτικός διαχωρισμός τύπου Β είναι μία σοβαρή νόσος που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο κέντρο.

Η θνητότητα τις πρώτες 30 ημέρες μετά από διαχωρισμό τύπου Β και κατάλληλη νοσηλεία είναι μικρότερη από 10%. Η αρχική πρόγνωση του διαχωρισμού τύπου Β είναι καλύτερη από του τύπου Α.

Δύο παράγοντες αυξάνουν σημαντικά την πρώιμη θνητότητα: η ύπαρξη ρήξης της αορτής και η ύπαρξη σπλαχνικής ισχαιμίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit