Διαχωρισμός τύπου B

Ποια είναι η αρχική αντιμετώπιση ενός ενδοτοιχωματικού αιματώματος της κατιούσας αορτής;

Ερώτηση 5

Η αρχική αντιμετώπιση ενός ενδοτοιχωματικού αιματώματος της κατιούσας θωρακικής αορτής είναι συντηρητική (σε αντίθεση με αυτή της ανιούσας αορτής).

Είναι απαραίτητη η νοσηλεία σε εξειδικευμένο κέντρο όπου στην οξεία φάση γίνεται ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης σε συνδυασμό με συστηματική κλινική και απεικονιστική παρακολούθηση.

Οι ενδείξεις αντιμετώπισης με τοποθέτηση ενδοαυλικού μοσχεύματος είναι σχετικά περιορισμένες:

-Διάμετρος της αορτής > 40 mm.

-Πάχος του αορτικού τοιχώματος > 10mm.

-Επίμονο άλγος υπό σωστή φαρμακευτική αγωγή.

-Μη ελεγχόμενη αρτηριακή υπέρταση υπό σωστή φαρμακευτική αγωγή.

 

 

1)    

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit