Διαχωρισμός τύπου Α

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

 


Επιστημονικά περιοδικά

 

·Acute aortic dissection.
Lancet 2008;372:55-66.

·The diagnosis and management of aortic dissection.
Vasc Endovascular Surg. 2010;44:165-9.

·Approach to the treatment of aortic dissection.
Surg Clin North Am 2009;89:869-93.


·Treatment of acute aortic dissection type A (AADA):technical considerations.
Vasa 2010;39:212-8.

 


Κεφάλαια από textbook

 


Rutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier
·
Chapter 135 : Aortic dissection


Surgery of the chest 8th edition, Sabiston&Spencer
·
Chapter 70 : Type A aortic dissection

 

Μετα-αναλύσεις

·Management of type A aortic dissections:a meta-analysis of the literature.
Ann Thorac Surg. 2010;89:2061-9.

 

Guidelines

 


Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease.
Circulation 2010. 

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit