Διαχωρισμός τύπου Α

Τι είδους ιατρική παρακολούθηση χρειάζεται μετά την θεραπεία του αορτικού διαχωρισμού τύπου Α;

Ερώτηση 10

Μετά τη χειρουργική θεραπεία ενός διαχωρισμού τύπου Α είναι απαραίτητη η συστηματική ιατρική παρακολούθηση για όλη τη διάκεια της ζωής του ασθενούς.

-Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της τακτικής λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Η αντιυπερτασική αγωγή περιλαμβάνει συνήθως αναστολείς των β-αδρενεργών υποδοχέων και αναστολείς των διαύλων του ασβεστίου.

- Παρακολούθηση της αορτικής ρίζας, της αορτικής βαλβίδας και της καρδιακής λειτουργίας με triplex ετησίως.

- Παρακολούθηση της θωρακοκοιλιακής αορτής με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία 3 και 6 μήνες μετεγχειρητικά και στη συνέχεια ετησίως.

Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί αορτική μηχανική βαλβίδα χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή και τακτική μέτρηση του INR.

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit