Διαχωρισμός τύπου Α

Που βρίσκεται η πόρτα εισόδου στο διαχωρισμό τύπου Α και πως επεκτείνεται ο διαχωρισμός της αορτής;

Ερώτηση 1

Η πόρτα εισόδου (ρωγμή στον έσω χιτώνα απ΄όπου ξεκινάει ο διαχωρισμός) βρίσκεται σε 80% των περιπτώσεων στην ανιούσα αορτή αμέσως μετά από την αορτο-κολπική συμβολή. Πιο σπάνια η πόρτα εισόδου εντοπίζεται στο αορτικό τόξο ή το αρχικό τμήμα της κατιούσας αορτής με το διαχωρισμό να επεκτείνεται ανάστροφα προς την ανιούσα αορτή.

Ο ψευδής αυλός έχει σπιροειδή πορεία και συνήθως βρίσκεται εμπρός και δεξιά στην ανιούσα αορτή, πάνω και πίσω στο αορτικό τόξο, πίσω και αριστερά στην κατιούσα αορτή.
Ο διαχωρισμός επεκτείνεται συχνά μέχρι το διχασμό της κοινής λαγονίου αρτηρίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit