Διαχωρισμός τύπου Α

Πως γίνεται η περιφερική αποκατάσταση στον αορτικό διαχωρισμό τύπου Α;

Ερώτηση 6

Η τεχνική της περιφερικής αποκατάστασης εξαρτάται από τον εντοπισμό του σημείου εισόδου, την επέκταση του διαχωρισμού και την κατάσταση του αορτικού τόξου.

-Οταν η πόρτα εισόδου εντοπίζεται στην ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο δεν έχει υποστεί σοβαρή βλάβη, γίνεται απλή αντικατάσταση της ανιούσας αορτής. Η περιφερική αναστόμωση πραγματοποιείται μεταξύ του συνθετικού σωληνωτού μοσχεύματος και του τελικού τμήματος της ανιούσας αορτής, ακριβώς πριν την έκφυση της ανωνύμου αρτηρίας.

-Σε 15-25% των περιπτώσεων ο διαχωρισμός επεκτείνεται στο αορτικό τόξο. Συνήθως ο διαχωρισμός αφορά το κάτω μέρος του τόξου οπότε η αντικατάστασή του είναι μερική.

-Σε 5-10% των περιπτώσεων το σημείο εισόδου εντοπίζεται ή επεκτείνεται στην/ή μετά την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία (ανάστροφος διαχωρισμός). Η αντικατάσταση του τόξου πρέπει να είναι ολική στην περίπτωση αυτή με επανεμφύτευση των εγκεφαλικών αρτηριών.

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit