Διαχωρισμός τύπου Α

Πως γίνεται η κεντρική αποκατάσταση στον αορτικό διαχωρισμό τύπου Α;

Ερώτηση 7

Η τεχνική της κεντρικής αποκατάστασης εξαρτάται από την κατάσταση της αορτικής βαλβίδας, των στεφανιαίων αρτηριών, του αρχικού τμήματος της ανιούσας αορτής και την αιτιολογία του διαχωρισμού.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές, μερικές από τις οποίες είναι:

-απλή αποκατάσταση της ανιούσας αορτής χωρίς εμπλοκή της αορτικής βαλβίδας, η εγγύς αναστόμωση γίνεται μεταξύ του αρχικού τμήματος της ανιούσας αορτής και ενός συνθετικού σωληνωτού μοσχεύματος.

-oλική αντικατάσταση της αορτικής ρίζας με διατήρηση της βαλβίδας.

-oλική αντικατάσταση της αορτικής ρίζας και της αορτικής βαλβίδας. Η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας γίνεται από μία μηχανική βαλβίδα η οποία είναι ενσωματωμένη σε ένα σωληνωτό μόσχευμα από Dacron (επέμβαση Bentall). Η αποκατάσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας γίνεται με την επανεμφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών στο συνθετικό μόσχευμα.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit