Ο διαχωρισμός της αορτής

Τι είναι το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της αορτής;

Ερώτηση 9

Το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της αορτής χαρακτηρίζεται από την παρουσία αιματώματος στο τοίχωμα της αορτής χωρίς όμως να υπάρχει ρήξη στον έσω χιτώνα.

Υπάρχουν δύο θεωρίες για την παθογένεση του ενδοτοιχωματικού αιματώματος. Η πρώτη υποστηρίζει ότι το αιμάτωμα προκαλείται από τη ρήξη τροφοφόρων αγγείων στο μέσο χιτώνα. Η δεύτερη θεωρεί ότι πρόκειται για διαχωρισμό όπου έχει κλείσει πρώιμα η πόρτα εισόδου με αποτέλεσμα να θρομβωθεί ο ψευδής αυλός.

Πρόσφατες κλινικές μελέτες διαπιστώνουν ότι περίπου το 10% των ασθενών που νοσηλεύονται με συμπτωματολογία διαχωρισμού παρουσιάζουν ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της αορτής.
Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι η αρτηριακή υπέρταση.

Οι εξετάσεις που οδηγούν στη διάγνωση είναι οι ίδιες με το διαχωρισμό
(αξονική αγγειογραφία, διοισοφαγικό υπερηχογράφημα, μαγνητική αγγειογραφία).

Το ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της αορτής εντοπίζεται πιο συχνά στη θωρακική αορτή. Η πρόγνωση είναι χειρότερη εάν βρίσκεται στην ανιούσα αορτή ή το τόξο γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε αορτικό διαχωρισμό τύπου Α.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit