Ο διαχωρισμός της αορτής

Ποιοι είναι οι δύο τύποι αορτικού διαχωρισμού;

Ερώτηση 3

Οι δύο τύποι αορτικού διαχωρισμού σύμφωνα με τη σταδιοποίηση κατά Stanford είναι : ο τύπος Α ο οποίος περιλαμβάνει την ανιούσα αορτή και ο τύπος Β ο οποίος δεν περιλαμβάνει την ανιούσα αορτή.

Η απλή αυτή ταξινόμηση προτάθηκε το 1970 από την ομάδα των Daily και Shumway (πανεπιστήμιο Stanford) και χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη πιο πολύ από την ταξινόμηση του DeBakey που είναι πιο πολύπλοκη.

Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του διαχωρισμού τύπου Α και Β όσον αφορά την κλινική εικόνα, την πρόγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πορεία της νόσου.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit