Ο διαχωρισμός της αορτής

Ποιες είναι οι επιπλοκές του αορτικού διαχωρισμού;

Ερώτηση 7

Οι επιπλοκές του αορτικού διαχωρισμού είναι οι εξής:

 

-Ρήξη θωρακικής ή κοιλιακής αορτής λόγω της εξασθένησης του αορτικού τοιχώματος.

-Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας λόγω διάτασης της αορτικής ρίζας.

-Ισχαιμία μυοκαρδίου σε περίπτωση επέκτασης στα στεφανιαία αγγεία.

-Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
-Ισχαιμία άνω άκρου/άκρων.
-Παραπληγία λόγω ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού.
-Εντερική ισχαιμία.
-Νεφρική ανεπάρκεια.
-Ισχαιμία κάτω άκρου/άκρων.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit