Ο διαχωρισμός της αορτής

Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει διάγνωση και να προγραμματιστεί η θεραπεία;

Ερώτηση 8

Σε περίπτωση υποψίας αορτικού διαχωρισμού είναι απαραίτητο να γίνουν επειγόντως εξετάσεις ώστε να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

Η αξονική αγγειογραφία επιτρέπει τη διάγνωση και παρέχει πληροφορίες για τις διαμέτρους της αορτής, την ύπαρξη συλλογής, την επέκταση του διαχωρισμού. Δίνει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την άρδευση των ζωτικών οργάνων.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση που εκτός από τη διάγνωση και τη διάμετρο της αορτής, δίνει πληροφορίες για την αορτική βαλβιδική λειτουργία και τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit