Ο διαχωρισμός της αορτής

Ποια είναι η κύρια αιτιολογία του αορτικού διαχωρισμού;

Ερώτηση 4

Η κύρια αιτιολογία του αορτικού διαχωρισμού είναι η αρτηριακή υπέρταση. Περίπου 50 με 80% των ασθενών με αορτικό διαχωρισμό έχουν υπέρταση.

Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλεί σταδιακά αλλαγές στα λεία μυικά κύτταρα του μέσου χιτώνα καθώς και πολύπλοκες αλλαγές του αρτηριακού τοιχώματος που πιθανόν προδιαθέτουν στον αορτικό διαχωρισμό.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit