Ο διαχωρισμός της αορτής

Γιατί ο διαχωρισμός της αορτής μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή αιμάτωση ζωτικών οργάνων;

Ερώτηση 6

Η ανεπαρκής αιμάτωση των κλάδων της αορτής είναι υπεύθυνη για τις ισχαιμικές επιπλοκές ζωτικών οργάνων.

Η αιτία της μειωμένης αιμάτωσης του κλάδου μπορεί να βρίσκεται στην αορτή. Πρόκειται για τη δυναμική ισχαιμία. Το αίμα συσωρεύεται στον ψευδή αυλό όταν η επανείσοδος στον αληθή αυλό δεν είναι επαρκής. Η πίεση μεγαλώνει στον ψευδή αυλό ο οποίος συμπιέζει τον αληθή αυλό μέσω του ενδοθηλιακού κώνου.
Οι πιο πολλοί κλάδοι της αορτής εκφύονται από τον αληθή αυλό και μπορεί να παρουσιάσουν στην περίπτωση αυτή ανεπαρκή αιμάτωση.

Οταν η αιτία της κακής αιμάτωσης βρίσκεται στον ίδιο τον αορτικό κλάδο, μιλάμε για στατική ισχαιμία. Η αιτία μπορεί να είναι μερική ή πλήρης αποκόλληση του ενδοθηλίου, συμπίεση από τον ψευδή αυλό κ.α.

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit