Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής

Τι είναι το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής;

Ερώτηση 1

Είναι η διάταση ή αύξηση της διαμέτρου της θωρακικής αορτής τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τη φυσιολογική της διάμετρο. Η θωρακική αορτή είναι το τμήμα της αορτής που εκτείνεται από την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία μέχρι το διάφραγμα.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική αύξηση στη συχνότητα των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής.

Τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής ταξινομούνται σε 4 διαφορετικούς τύπους:

-Τύπος Ι: αφορά τον ισθμό της αορτής και δεν επεκτείνεται πιο περιφερικά από το μέσο της θωρακικής αορτής.
-Τύπος ΙΙ: αφορά το μεσαίο τμήμα της θωρακικής αορτής.
-Τύπος ΙΙΙ: αφορά το περιφερικό τμήμα της θωρακικής αορτής και δεν επεκτείνεται πιο κεντρικά από το μέσο της θωρακικής αορτής.
-Τύπος ΙV: αφορά όλη τη θωρακική αορτή.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit