Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής

Τι είναι και πως γίνεται η "ελάχιστα επεμβατική" ενδαγγειακή θεραπεία ενός ανευρύσματος της θωρακικής αορτής;

Ερώτηση 8

Είναι μια σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική τεχνική με την οποία μπορεί να θεραπευτεί πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής. Επιδιώκει τον αποκλεισμό του ανευρυσματικού σάκου από την κυκλοφορία.

Μετά από χειρουργική αποκάλυψη της μηριαίας αρτηρίας, γίνεται εισαγωγή ενός ειδικού συνθετικού μοσχεύματος, το οποίο με τη βοήθεια διεγχειρητικής αγγειογραφίας προωθείται και τοποθετείται στη θωρακική αορτή. ?Δεν χρειάζεται θωρακοτομή ούτε αποκλεισμός της θωρακικής αορτής.


Υπάρχουν συγκεκριμένα ανατομικά κριτήρια τα οποία επιτρέπουν ή όχι την ενδοαυλική θεραπεία. Ο αγγειοχειρουργός μετά από εξέταση του ασθενούς και ανάλυση της αξονικής αγγειογραφίας καθορίζει εάν η θεραπευτική αυτή μέθοδος είναι εφικτή και ασφαλής.

?Ο χρόνος νοσηλείας μετά την επέμβαση είναι συνήθως 2 με 4 ημέρες.? Η περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα της ενδοαυλικής αυτής θεραπείας είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την ανοιχτή κλασσική επέμβαση.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit