Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής

Ποιοι τύποι ενδαυλιακών μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται συχνότερα για την ενδαγγειακή θεραπεία ενός ανευρύσματος της θωρακικής αορτής;

Ερώτηση 10

Υπάρχουν πολλοί τύποι ενδοαυλικών μοσχευμάτων για τη θωρακική αορτή.

Τα μοσχεύματα αυτά που χρησιμοποιούνται για την ενδαγγειακή θεραπεία, έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Οι τρεις τύποι ενδοαυλικών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α είναι:

-Το ενδοαυλικό μόσχευμα TAG (Gore)
-Το ενδοαυλικό μόσχευμα TX2-proform (Cook medical)
-Το ενδοαυλικό μόσχευμα Talent/Valiant (Medtronic)

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit