Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να πάρουμε κατά τη διάρκεια της ενδοαυλικής θεραπείας ενός ανευρύσματος της θωρακικής αορτής;

Ερώτηση 9

Οι ακόλουθες προφυλάξεις μπορεί να βοηθήσουν ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατό περισσότερο η πιθανότητα περιεγχειρητικής ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού.
Η πιθανότητα αυτή είναι μικρή αλλά αυξάνεται σε περίπτωση ανευρύσματος όλης της θωρακικής αορτής (τύπου IV) ή σε ασθενείς με ιστορικό επέμβασης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.


Για να μειωθεί η πιθανότητα αυτή είναι χρήσιμο:


1. Ο ασθενής να βρίσκεται σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης αλλά και μετεγχειρητικά.
2. Να υπάρχει καλή αιμάτωση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας.
3. Να γίνει τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού πριν την επέμβαση. Επιτρέπει τη μείωση της πίεσης παροχής του νωτιαίου μυελού όταν είναι αυξημένη και χρησιμοποιείται διεγχειρητικά και για τις πρώτες 48 ώρες μετά την επέμβαση.
 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit