Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής

Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει διάγνωση και να προγραμματιστεί η ενδεχόμενη θεραπεία;

Ερώτηση 5

Η αξονική αγγειογραφία αποτελεί την καλύτερη απεικονιστική μέθοδο των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής. Επιτρέπει τη διάγνωση, την ανάλυση όλης της αορτής από την καρδιά έως τις λαγόνιες αρτηρίες και δίνει τις περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ανευρύματος.

Είναι η μέθοδος εκλογής πριν γίνει  χειρουργική ή ενδοαυλική επέμβαση, επιτρέπει τη μέτρηση απαραίτητων ανατομικών δεδομένων (sizing), δείχνει την ύπαρξη θρόμβου και τη σχέση του ανευρύσματος με τα άλλα όργανα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξονική αγγειογραφία μπορεί να αντικατασταθεί από τη μαγνητική τομογραφία.
 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit