Το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

Επιστημονικά περιοδικά

·Long-term durability of open thoracic and thoracoabdominal aneurysm repair.
Semin Vasc Surg. 2009;22:74-80.

·Tips for successful outcomes for descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm procedures.
Semin Vasc Surg. 2008;21:1-20.
·Lumbar cerebrospinal fluid drainage for thoracoabdominal aortic surgery: rationale and practical considerations for management. Anesth Analg. 2010;111:46-58.

·Fenestrated and branched endografts for the treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms: a systematic review.
J Endovasc Ther. 2010;17(2):201-9.

·Hybrid procedures for thoracoabdominal aortic aneurysms.
Semin Vasc Surg. 2009;22:140-4.

·Contemporary management of descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysms: endovascular versus open.
Circulation. 2008;117:841-52.

Κεφάλαια από textbook


Rutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier
·
Chapter 131: Thoracoabdominal aneurysm. Evaluation and decision making.
·
Chapter 132: Thoracoabdominal aneurysm. Open surgical treatment.

·Chapter 133: Thoracoabdominal aneurysm. Endovascular treatment.

Guidelines


·Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease.
Circulation 2010.Haute autorité de santé, rapports

·Pose d'endoprothèse fenêtrée/multibranches dans le traitement des anevrismes aortiques complexes. Octobre 2008.

 

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit