Το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα

Τι είναι το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα ;

Ερώτηση 1

Είναι η διάταση ή αύξηση της διαμέτρου της θωρακoκοιλιακής αορτής τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τη φυσιολογική της διάμετρο. Σε αυτά τα ανευρύσματα η διάταση της αορτής περιλαμβάνει τις εκφύσεις της κοιλιακής αρτηρίας, της άνω μεσεντερίου αρτηρίας ή των νεφρικών αρτηριών.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική αύξηση στη συχνότητα των ανευρυσμάτων της θωρακοκοιλιακής  αορτής.?

α ανευρύσματα της θωρακοκοιλιακής αορτής ταξινομούνται σε 5 διαφορετικούς τύπους (τροποποιημένη ταξινόμηση Crawford):

??-Τύπος Ι: αφορά όλη ή το μεγαλύτερο μέρος της θωρακικής αορτής και το άνω τμήμα της κοιλιακής αορτής.
-Τύπος ΙΙ: αφορά όλη ή το μεγαλύτερο μέρος της θωρακικής αορτής και όλη την κοιλιακή αορτή.
-Τύπος ΙΙΙ: αφορά το περιφερικό  τμήμα της θωρακικής αορτής και όλη την κοιλιακή αορτή.
?-Τύπος ΙV: αφορά το άνω τμήμα της κοιλιακής αορτής.
?-Τύπος V: αφορά το περιφερικό  τμήμα της θωρακικής αορτής και το άνω τμήμα της κοιλιακής αορτής.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit