Το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα

Τι είναι η υβριδική επέμβαση για τη θεραπεία ενός θωρακοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος;

Ερώτηση 10

Είναι μία σύγχρονη τεχνική που χρησιμοποιείται σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Συνδυάζει την ενδοαυλική θεραπεία με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς διότι υπάρχουν συγκεκριμένα ανατομικά κριτήρια τα οποία επιτρέπουν ή όχι την ενδοαυλική θεραπεία.

Η υβριδική επέμβαση επιδιώκει τον αποκλεισμό του ανευρυσματικού σάκου από την κυκλοφορία μέσω ενός ειδικού συνθετικού μοσχεύματος το οποίο με τη βοήθεια διεγχειρητικής αγγειογραφίας, προωθείται και τοποθετείται στη θωρακοκοιλιακή αορτή. Για την αιμάτωση των σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών τοποθετούνται (με ανοιχτή επέμβαση) ανάστροφα παρακαμπτήρια μοσχεύματα από την κοιλιακή αορτή ή τις λαγόνιες αρτηρίες (debranching).

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit