Το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα

Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές από τη θεραπεία ενός θωρακοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος;

Ερώτηση 7

Μεταξύ των ανευρυσμάτων της αορτής, τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα είναι τα πιο πολύπλοκα να θεραπευτούν και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό  μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Τα θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από ομάδα αγγειοχειρουργών, αναισθησιολόγων και μοναδολόγων που έχουν εκτεταμένη εμπειρία στη συγκεκριμένη επέμβαση.

Οι παράγοντες που αυξάνουν τη θνησιμότητα είναι: προχωρημένη ηλικία, νεφρική ανεπάρκεια, ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, μετεγχειρητική παραπληγία.

Οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα παραπληγίας είναι: θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα τύπου ΙΙ, περιεγχειρητική υπόταση, νεφρική ανεπάρκεια, μη επαναιμάτωση έσω λαγονίων ή αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας, μη επανεμφύτευση μεσοπλευρίων  αρτηριών.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit