Το θωρακοκοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα

Ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει διάγνωση και να προγραμματιστεί η ενδεχόμενη θεραπεία;

Ερώτηση 5

Η αξονική αγγειογραφία αποτελεί την καλύτερη απεικονιστική μέθοδο των ανευρυσμάτων της θωρακοκοιλιακής αορτής. Επιτρέπει τη διάγνωση, την ανάλυση όλης της αορτής και των κλάδων της (αλλήρειος τρίποδας, άνω μεσεντέριος, νεφρικές αρτηρίες) από την καρδιά έως τις λαγόνιες αρτηρίες και δίνει τις περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ανευρύματος.

Είναι η μέθοδος εκλογής πριν γίνει  χειρουργική ή ενδοαυλική επέμβαση, επιτρέπει τη μέτρηση όλων των απαραίτητων ανατομικών δεδομένων (sizing), δείχνει την ύπαρξη θρόμβου και τη σχέση του ανευρύσματος με τα άλλα όργανα.

Σε περίπτωση ένδειξης για θεραπεία, πρόσθετες εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη μελέτη της καρδιακής, αναπνευστικής και νεφρικής λειτουργίας. Η προεγχειρητική μελέτη της αιμάτωσης του νωτιαίου μυελού είναι χρήσιμη αλλά δεν εφαρμόζεται ευρέως. 
?

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit