Το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

 

 

Επιστημονικά περιοδικά

 

·Ascending and arch aorta:pathology, natural history and treatment.
Circulation. 2008; 118:188-95.
·Ascending aortic dilatation associated with bicuspid aortic valve : pathophysiology, molecular biology, and clinical implications.
Circulation. 2009;119:880-90.
·Cellular and molecular mechanisms of thoracic aortic aneurysms.
Nat Rev Cardiol. 2009;6:771-86.
·Surgical treatment of ascending aorta and aortic root aneurysm.
Prog Cardiovasc Dis. 2010;52:438-44.

 

Κεφάλαια από textbook

 

Surgery of the chest 8th edition, Sabiston&Spencer
·Chapter 67 : Surgery of the aortic root and ascending aorta

 

 

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit