Το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής

Τι είναι το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής;

Ερώτηση 1

Είναι η διάταση ή αύξηση της διαμέτρου της ανιούσας αορτής τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τη φυσιολογική της διάμετρο.

Τα ανευρύσματα της ανιούσας αορτής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες διαφέρουν τόσο ανατομικά όσο και στην αιτιολογία τους και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση:

-Τα ανευρύσματα της αορτικής ρίζας αφορούν τους κόλπους του Valsava. Συχνά συνυπάρχει ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας και το ανεύρυσμα δεν επεκτείνεται στο περιφερικό τμήμα της ανιούσας αορτής.

-Τα υπερβαλβιδικά ανευρύσματα αρχίζουν μετά τους κόλπους του Valsava. Συνήθως αφορούν το περιφερικό τμήμα της ανιούσας αορτής και μερικές φορές επεκτείνονται στο αρχικό τμήμα του αορτικού τόξου.

 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit