Το ανεύρυσμα της ανιούσας αορτής

Ποιες είναι οι πιο γνωστές εγχειρήσεις;

Ερώτηση 10

Τα ανευρύσματα της αορτικής ρίζας καθιστούν απαραίτητη την επανεμφύτευση των στεφανιαίων αρτηριών στο σωληνωτό μόσχευμα και την αποκατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

Η αορτική βαλβίδα εάν δεν παρουσιάζει πρόβλημα είναι δυνατόν να διατηρηθεί. Δύο τεχνικές χρησιμοποιούνται συνήθως:
το « remodeling » της αορτικής ρίζας που έχει περιγραφεί από τον Yacoub και η επανεμφύτευση της αορτικής βαλβίδας στο μόσχευμα όπως έχει περιγραφεί από τον David.

Η αορτική βαλβίδα μπορεί να αντικατασταθεί με την τοποθέτηση ειδικού βιολογικού ή συνθετικού βαλβιδωτού μοσχεύματος (Bentall). Σε περίπτωση συνθετικής βαλβίδας είναι απαραίτητη η αντιπηκτική αγωγή.


Η αορτική βαλβίδα μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από πνευμονικό αυτόλογο μόσχευμα (επέμβαση κατά Ross).
 

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit